• skúsenosti
  • garancie
  • vlastný systém
  • odmeňovanie

U nás nájdete to čo potrebujete

Našim klientom ponúkame široký výber podporných činností, vďaka čomu sa môžete plne venovať dôležitejším veciam.

O nás

Náš kódex dôvery

Vzájomná dôvera je pre nás základ úspechu. Váš úspech je aj našim úspechom a preto zodpovedne pristupujeme ku všetkým úlohám, potrebám aj požiadavkám. Z toho dôvodu Vami zadané úlohy a zverený majetok je pre nás veľmi dôležitý. Zodpovedné správanie a plnenie úloh je preto pre nás rovnako dôležité ako pre Vás.

Reagujeme pohotovo

Naši koordinátori komunikujú pohotovo, aby klienti aj zamestnanci mali vždy aktuálne informácie a my sme mohli okamžite vyhovieť Vašim požiadavkám a potrebám.

Neustále sa zlepšujeme

Kvalitu našich služieb dosahujeme pravidelným vzdelávaním, a preto pravidelne vzdelávame našich zamestnancov, sledujeme trendy a snažíme neustále sa zlepšovať.

Snažíme sa byť najlepší

Staráme sa o silné a stabilné spoločnosti s dlhoročnou pozíciou na slovenskom trhu.

Ako pracujeme?

1

Naša agentúra ponúka dočasné pridelenie zamestnanca. Ide o rýchle a efektívne riešenie pre klienta, ktorý chce prispôsobiť vlastnú pracovnú silu a jej nákladovú efektivitu realizácii zákaziek na Slovensku a v krajinách EÚ.

2

Na základe špecifikácie od klienta vieme zabezpečiť vyškolených pracovníkov na odborné (najmä v automobilovom priemysle) a brigádnické práce (na prácu na stavbe, dokladanie tovaru, inventúra tovaru, na poľnohospodárske práce, v gastronómii a hotelierstve, do služieb a ďalších profesií v priemyselnej výrobe).

3

Zamestnávame pracovníkov na TPP, čím odbremeňujeme klienta od personálnej agendy, mzdového účtovníctva, odvodu daní a poistenia. Pomáhame mu riešiť personálne požiadavky súvisiace s jeho činnosťou, vtedy, keď nevyhnutne potrebuje pomoc z externého zdroja. Najmä pri nárazových a sezónnych prácach, pri dlhodobých PN, v čase zamestnaneckej a materskej dovolenky.

4

Naša agentúra dočasného zamestnávania operatívne reaguje na potreby všetkých našich klientov. Pri výbere dočasného zamestnanca kladieme dôraz na jeho skúsenosti, serióznosť a dochvíľnosť.

Pracovníci dostupní už do 24 h

Pracovná sila už
do 24 hodín

Široká ponuka a kvalita služieb

Široká ponuka služieb

Bez starostí a dodatočných nákladov

Ušetríme Vám náklady
a čas

Pôsobnosť na celom území Slovensku

Pôsobíme na celom Slovensku

Predstavenie spoločnosti Mobiz trade

Základným kameňom v Mobiz trade s.r.o. je personálne oddelenie, ktoré hľadá a vyberá vhodných zamestnancov pre nášho klienta.

  • Všetkých zamestnancov má pri jednotlivých zákazníkoch na starosti teamleader, ktorý prideľuje zamestnancov na pracovisko podľa pracovnej pozície, manažuje ich pracovnú náplň, a zároveň je to pre nich osoba, na ktorú sa môžu obrátiť so svojimi otázkami a požiadavkami.
  • Každý teamleader sa zodpovedá svojmu koordinátorovi, ktorý pravidelne navštevuje pracovisko daného zákazníka, dohliada na bezproblémový chod prác a rieši prípadné vzniknuté problémy. Koordinátor je osoba, s ktorou komunikuje teamleader ohľadom požiadaviek našich zamestnancov a tiež zákazník so svojimi podnetmi a návrhmi na zlepšenie fungovania spolupráce.
  • Ďalšou časťou spoločnosti je ekonomické oddelenie, ktoré spracováva dochádzku, pripravuje mzdy našich zamestnancov, venuje sa fakturácii a sleduje ekonomické ukazovatele a hospodárenie spoločnosti.
  • Nezanedbateľnou súčasťou je obchodné oddelenie, ktoré komunikuje s potenciálnymi zákazníkmi, prezentuje spoločnosť na stretnutiach, kde prebiehajú rokovania ohľadom možnej spolupráce. Ak dôjde k dohode oboch strán, nasleduje podpis zmluvy a začiatok vzájomnej spolupráce.
  • Ďalším oddelením je IT oddelenie spravujúce vlastný informačný systém s databázou uchádzačov, pričom úzko spolupracuje s naším personálnym oddelením či spracováva všetky požiadavky (objednávky personálneho fondu) našich zákazníkov sprostredkovaných od našich koordinátorov.
  • V Mobiz trade si zakladáme na neustálom zvyšovaní kvality našich služieb, a preto vzniklo nové nezávislé oddelenie s názvom kontroling, kde vykonávajú pravidelné návštevy u zákazníkov a zisťujú ich spokojnosť s poskytovanými službami zo strany našich zamestnancov, schopnosť našich koordinátorov reagovať na vzniknuté problémy a ich promptné riešenie. Cieľom je dosiahnuť maximálnu spokojnosť u zákazníka.
Mám záujem o prácu Nezávezná cenová ponuka